Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení bezkartáčových motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem 

   Author: Prudek Martin; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bartosiňski Roman
   Bakalářská práce se zabývá řízením bezkartáčových synchronních motorů (PMSM) s deskou Raspberry Pi a Linuxem. K tomuto účelu je použita rozšiřující jednotka integrující část pro výkonové řízení a programovatelné hradlové ...
  • Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev 

   Author: Prudek Martin; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Findejs Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje analýzu RT vlastností jednodeskového počítače Raspberry Pi v přístupu ke sběrnici CAN. Řídicí aplikace je vytvořena v prostředí založeném na podpoře nástrojů rychlého návrhu Matlab/Simulink. Jsou ...