Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování komunikace Profinet 

   Author: Prášek Jan; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Wollschlaeger Martin
   Tato práce využívá simulační nástroj OMNeT++ k simulaci sítí Profinet. Výsledné řešení modelů jednotlivých síťových zařízení je vysoce parametrizovatelné a připravené pro možnost budoucího rozšíření. Dále se práce zabývá ...
  • Prostředí pro modelovaní a optimalizaci provozu kogeneračních provozů 

   Author: Prášek Jan; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Havel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)