Now showing items 1-3 of 3

  • Propojení FPGA s USB portem počítače 

   Author: Kerner Jiří; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Hlinovský Martin
   Bakalářská práce se zabývá USB komunikací mezi vývojovou desko DE2-115 s FPGA a osobním počítačem s operačním systémem Windows. Práce seznamuje s USB standardem a USB čipem ISP 1362, kterým je osazena deska DE2-115. Dále ...
  • Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech 

   Author: Kerner Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech se zabývá popisem metod pro testování softwaru v automobilovém průmyslu a představuje možnosti, jak v budoucnu přistoupit k verifikaci a ...
  • Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 

   Author: Jaroslav Klapálek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu ...