Now showing items 1-2 of 2

  • Ověřování rozvrhu zpráv pro Profinet IRT 

   Author: Halíř Lukáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Čermák Jiří
   Tato práce se zabývá ověřováním plánu zpráv v sítích Profinet IRT. Pro ověřování byly v této práci implementovány a popsány dva přístupy. Prvním z přístupů je oveření plánu statickou kontrolou jeho parametrů podle zadaných ...
  • Vizualizace a řízení výukových modelů 

   Author: Halíř Lukáš; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Šusta Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)