Now showing items 1-1 of 1

  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Author: Gopalakrishnan Eswarmurthi; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci jsem pracoval na návrhu regulátoru pro nelineární model Quadcopter. Pro tento model jsem navrhl dva ovladače a simulaci jsem použil ke kontrole výkonu modelu. Na začátku mé práce jsou odvozeny základní rovnice ...