Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšířená detekce závodních dronů s využitím mikrofonů 

   Author: Fiedler Jiří; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro detekci průletu závodního dronu skrz bránu. Oproti standardním algoritmům pro detekci dronu založených na principu měření intenzity video signálu z dronu pomocí ...