Now showing items 1-1 of 1

    • Modifikace nástroje TaSysTest pro běh v prostředí Real-Time 

      Author: Žák Pavel; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Fexa Pavel
      Cílem této práce je rozšíření nástroje TASysTest o možnost běhu jeho výpočetního jádra v prostředí Real-Time při dodržení jeho původní koncepce testování. Původní TASysTest běží v prostředí MS Windows na platformě .NET a ...