Now showing items 1-1 of 1

    • Metody automatizace testů síťových prvků 

      Author: Felgr David; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Kopecký Pavel
      Cílem této práce je zavést automatizované testování síťových zařízeních společnosti Conel. Zaměřil jsem se zejména na využití testování založeného na modelech v implementaci testovacího systému. Zvolený problém jsem vyřešil ...