Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí systém pro dvoustupňové přesné polohování elektromechanického systému 

   Author: Adam Polák; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce popisuje vývoj řídicího systému pro dvoustupňovou platformu přesného polohování, která je součástí průmyslového osazovacího robota pro optické součástky. Úloha obsahuje návrh budiče pro lineární DC ...