Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování a řízení dvounohého kolového robotu 

   Author: Adam Kollarčík; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Čech Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato práce se zabývá modelováním a řízením dvounohého robotu s koly. Cílem práce je vytvořit potřebné simulační nástroje pro návrh řídicího systému, návrh řídicího systému schopného stabilizace a řízení pohybu robotu, a ...