Now showing items 1-2 of 1

    Infrared radiation, optical fiber, fluoride glass, tellurite glass, chalkogenide glass (1)
    Infračervené záření, optické vlákno, fluoridové sklo, telluričité sklo, chalkogenidové sklo (1)