Now showing items 1-1 of 1

    • Realizace mobilního zdroje elektrické energie 

      Author: Todorov Patrik; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
      Tato práce se zabývá návrhem a realizací přenosného napájecího zdroje, poháněného spalovacím motorem. Nejprve je proveden rozbor některých existujících a v praxi používaných řešení, nastíněny jsou principy a směry, kterými ...