Now showing items 1-3 of 3

  • Fúze dat v demonstrátoru zpracování družicových signálů a 'opportunity ' signálů 

   Author: Povolný Jan; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zaměřuje na fúzi dat o poloze a pohybu z různých zdrojů. Jednak jde o fúzi více zdrojů měření polohy, např. z více GNSS systémů, nebo využití takzvaných "opportunity" signálů, které nejsou primárně určeny pro ...
  • Použití signálů DVB-T pro určování polohy 

   Author: Karásek Rostislav; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním signálu DVB-T za účelem využití jako navigační systém na principu TDoA metody. Systém bude využit v multi konstelačním navigačním systému vyvíjeném v rámci grantu No. TE01020186.
  • Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals 

   Author: Rečka Juraj; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možností příjmů signálů systémů Loran, Čajka a DRM za účelem určování polohy. V softwaru MatLab jsou navrženy algoritmy pro příjem a analýzu těchto signálů (a i signálů LTE). Příjem byl realizován ...