Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí systém pro měření momentu síly BLDC motorků s využitím optických metod 

   Author: Salfická Petra; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Vavrouš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Práce se zabývá měřením kroutícího momentu bezkartáčových motorů známých pod zkratkou BLDC. Již v úvodu je popsána konstrukce stroje a princip jeho činnosti. Vlastnosti zmíněných motorů jsou porovnány s vlastnostmi ...
  • Řízení 3-fázového BLDC motoru s možností rekuperace 

   Author: Rozkopal Jindřich; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Vavrouš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce se zabývá problematikou konstrukce a řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů (BLDC) a možnostmi rekuperace kinetické energie. Zprvu je popsán BLDC motor, jeho vlastnosti a požadavky na jeho řízení. Dále je ...