Now showing items 1-19 of 19

  • Asistenční systém do automobilu 

   Author: Roubal Filip; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   Tento projekt se zabývá rozborem dostupných informací o asistenčních systémech používaných v automobilech. Popisem automobilových komunikačních sběrnic. Návrhem vhodného obvodového řešení parkovacího asistenčního systému ...
  • Automatický systém pro pěstování rostlin 

   Author: Čebiš Vladimír; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá alternativním řešením automatického systému pro pěstování zeleniny, ovoce či bylinek za pomoci autonomního systému v umělých podmínkách.
  • Autonomní robotický vysavač 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Centrální řídicí jednotka domácí automatizace 

   Author: Schaubmar Marian; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cyklopočítač 

   Author: Zemler Vojtěch; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

   Author: Nosek Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
  • FPGA demonstrátor soft mikroprocesoru 

   Author: Patera Adam; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   Bakalářská práce rozebírá návrh koncepce syntetizovatelného soft-mikroprocesoru na architektuře FPGA. Programovatelná hradlová pole FPGA jsou v mnoha ohledech přelomovou technologií a na trhu mají své nezastupitelné místo. ...
  • Inteligentní průtokoměr 

   Author: Krupička Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompaktní zabezpečovací zařízení do malých objektů s GSM modulem 

   Author: Šedina Martin; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů 

   Author: Bíba Ladislav; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný ...
  • Ovládání zařízení na LIN prostřednictvím sítě GSM 

   Author: Vrkoslav Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modul, který pomocí GSM sítě dokáže ovládat nezávislé topení na LIN sběrnici. Navrhl jsem kompletní zapojení desky plošných spojů a popsal problematiku, kterou jsem řešil.
  • Regulace parametrů prostředí v domácnosti 

   Author: Zmatlík Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modulární systém pro regulaci prostředí v běžné domácnosti. Hlavní důraz je kladen na ověření proveditelnosti a použitelnosti několika klíčových konceptů. Systém se bude skládat z jedné obslužné ...
  • Řídicí jednotka pro ovládání tří bipolárních krokových motorů 

   Author: Hejný Václav; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá krokovými motory, možnostmi jejich řízení a popisem navržené a realizované řídicí jednotky pro řízení tří bipolárních krokových motorů. Pro řízení motorů jsou využity integrované drivery ...
  • Řídicí jenotka modelu montážní linky 

   Author: Šimon Jan; Supervisor: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řídicí obvod minisumo robota 

   Author: Šimák Martin; Supervisor: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řídicí obvod souřadnicové vrtačky 

   Author: Paločko Jiří; Supervisor: Teplý Tomáš
  • Snímání profilu terénu autonomním robotem 

   Author: Saska Ludvík; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Cílem této práce je realizace autonomního robota pro snímání profilu terénu. První část této práce se věnuje popisem senzorů pro měření vzdálenosti a zvlnění terénu. Následuje výběr vhodného a cenově dostupného řešení. ...
  • Univerzální komunikační jednotka pro embedded zařízení 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   Bakalářská práce popisuje návrh a realizaci univerzální komunikační jednotky pro oblast embedded zařízení umožňující řídicímu systému ovládat jednu nebo několik samostatných periferií. Výsledné řešení umožňuje nejen ovládat ...
  • Výukový přípravek pro měření sériových sběrnic mikrokontroléru 

   Author: Vomočil Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Beránek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí výukového přípravku na měření sériových sběrnic pro střední školy s elektrotechnickým zaměřením.