Now showing items 1-8 of 8

  • Autonomní robotický vysavač 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Centrální řídicí jednotka domácí automatizace 

   Author: Schaubmar Marian; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cyklopočítač 

   Author: Zemler Vojtěch; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

   Author: Nosek Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
  • Hybridní systém domácí automatizace 

   Author: Fuxa Michal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentních elektroinstalací a analyzuje situaci na trhu. Hlavním cílem práce je návrh a realizace vlastního řešení. V první části je vysvětlen pojem inteligentní elektroinstalace ...
  • Inteligentní průtokoměr 

   Author: Krupička Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nabíjecí stanice 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řídicí jednotka pro ovládání tří bipolárních krokových motorů 

   Author: Hejný Václav; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá krokovými motory, možnostmi jejich řízení a popisem navržené a realizované řídicí jednotky pro řízení tří bipolárních krokových motorů. Pro řízení motorů jsou využity integrované drivery ...