Now showing items 1-6 of 6

  • Digitální generátor tvarových funkcí 

   Author: Bureš Michal; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Vítek Stanislav
   Práce pojednává o návrhu generátoru tvarových kmitů řízeného mikrokontrolerem. Zařízení umožňuje generovat 3 harmonické průběhy. A to sinusový průběh, obdélníkový a pilový. Lze regulovat výsledné napětí, frekvenci a offset. ...
  • Externí mikroprocesorová jednotka pro syntézu zvukových signalů. 

   Author: Vančura Pavel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
   Náplní této bakalářské práce je syntéza zvuku metodou frekvenční modulace s využitím mikrokontroleru. Teoretická část se zabývá problematikou generování digitálních periodických signálů a využití frekvenční modulace pro ...
  • Grafický editor elektrotechnických obvodů 

   Author: Paulů Filip; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Hybridní baskytarový zesilovač 

   Author: Kudelásek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této problematice a možnosti, ...
  • Návrh a realizace spínaného audio zesilovače 

   Author: Buryánec Lukáš; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem hlavních principů činnosti a vlastností výkonových spínaných audio zesilovačů, respektive zesilovačů ve třídě D. V teoretické části jsou popsány jednotlivé bloky zesilovačů. V ...
  • Návrh lineárního napájecího zdroje s předregulací 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   Tato práce se zabývá problematikou napájecích zdrojů v elektronice. Jsou zde vysvětleny základní funkce jednotlivých typů spínaných a lineárních měničů a jejich vlastnosti. Zejména je kladen důraz na problematiku zdrojů ...