• Optické planární polymerní vlnovody realizované na deskách plošných spojů 

      Autor: Brychta Jan; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Lyutakov Oleksiy
      Cílem bakalářské práce je návrh a výroba polymerních optických vlnovodů, které bude možno realizovat na deskách plošných spojů, pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly a návrh vlnovodné spirály o rozměrech realizovatelných ...