• Externí mikroprocesorová jednotka pro syntézu zvukových signalů. 

   Autor: Vančura Pavel; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Brothánek Marek
   Náplní této bakalářské práce je syntéza zvuku metodou frekvenční modulace s využitím mikrokontroleru. Teoretická část se zabývá problematikou generování digitálních periodických signálů a využití frekvenční modulace pro ...
  • Návrh a realizace spínaného audio zesilovače 

   Autor: Buryánec Lukáš; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Brothánek Marek
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem hlavních principů činnosti a vlastností výkonových spínaných audio zesilovačů, respektive zesilovačů ve třídě D. V teoretické části jsou popsány jednotlivé bloky zesilovačů. V ...