• Generátor řídicího napětí pro tester odolnosti 

      Autor: Blažek Radovan; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Jung Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato práce se zabývá návrhem arbitrárního generátoru napětí ovládaného z PC pro generování neomezeně dlouhých průběhů. Nejdříve je vysvětlený účel takového zařízení a na to navazuje popis jednotlivých funkčních součástí ...