• Navigační jednotka využívající senzory s vysokým rozlišením 

      Autor: Bachan Patrik; Vedoucí práce: Šipoš Martin; Oponent práce: Bílý Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektroniky pro inerciální navigační jednotku se senzory s vysokým rozlišením. Cílem práce je nahrazení předchozí elektroniky pro dosažení vyšší přesnosti a vyššího výpočetního ...