• Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů 

      Autor: Bíba Ladislav; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
      Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný ...