Now showing items 1-9 of 9

  • Ćukův měnič 

   Author: Konvičný Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Elektromagnetický urychlovač 

   Author: Pavlík Miloslav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Elektronická zátěž do 40 A 

   Author: Polášek Petr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této práci je popsán návrh a konstrukce elektronické zátěže určené pro testování napájecích zdrojů do napětí 100 V a proudu 40 A. Tato zátěž pracuje v režimu konstantního proudu, který je procesorově řízen tak, aby se ...
  • Elektronické řízení malé větrné elektrárny 

   Author: Pošta Alexandr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednotka pro sběr dat pro motorové vozidlo 

   Author: Nentvich Ondřej; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Model vzducholodi na elektrický solární pohon 

   Author: Němeček Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu malé řiditelné vzducholodě se solárním dobíjením akumulátoru a vodíkovým plněním balónu. Pro výrobu vodíku byl vytvořen elektrolyzér vody s řídicí jednotkou. ...
  • Přípravek pro demonstraci funkce resonančního zdroje se sériovou sítí 

   Author: Pavlíček Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přípravek pro demonstraci funkce resonančního zdroje se sítí LCC 

   Author: Bém Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízený násobič s tranzistory MOSFET 

   Author: Křečan Radomír; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cílem práce je prostudovat možné výhody a nevýhody napěťového násobiče realizovaného pomocí tranzistorů MOSFET a porovnání našich poznatků s dobře známým násobičem diodovým. První část je věnována obecnému popisu a dává ...