Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu 

   Author: Miroslav Purkrábek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce představuje nový sytém pro sledování osob ve sportovních videích. Systém se zaměřuje na sledování osob při pohledu shora. Pro detekci slouží upravená síť YOLO, dotrénovaná síť ResNet slouží pro porovnání podobnosti ...
  • Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích 

   Author: Daria Tunina; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V tomto projektu je vyřešen problém rozpoznávání matematických rovnic a ručně psaných číslic na obrázku. Je to populární problém. Tento projekt se liší od ostatních projektů, které byly vyvinuty pro rozpoznávání textu. V ...