Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato práce se zabývá zpracováním a následnou analýzou behaviorálních dat naměřených v úloze mentální rotace. Na jejich základě následně porovnávám skupinu průměrně nadaných a velmi nadaných adolescentů. Nejprve se zabývám ...
  • Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů 

   Author: Vošmik Jiří; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Lidský mozek je jedna z nejkomplikovanějších známých struktur a jako takový je dlouhodobě zkoumán. Většina výzkumu mozku se zatím zabývala výzkumem chování celých populací neuronů. Detailní výzkum chování jednotlivých ...
  • Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Bukovský Petr; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato bakalářská práce si klade za cíl určit rozdíly v zapojení různých částí mozku u nadaných adolescentů oproti průměrně nadaným v průběhu řešení úlohy mentální rotace. Vybraným jedincům bylo během řešení úlohy snímáno ...