Now showing items 1-2 of 2

  • Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí 

   Author: Martin Mráz; Supervisor: Shekhovtsov Oleksandr; Opponent: Azayev Teymur
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Kvantované neuronové sítě (QNNs) pomáhají implementovat rozsáhlé modely na zařízeních s omezenými hardwarovými zdroji. Cílem této práce je porovnat a zlepšit metody pro trénování QNNs, aby se zmenšil rozdíl mezi kvantizovanými ...
  • Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad 

   Author: Lejla Dobrić; Supervisor: Lynnyk Volodymyr; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Ljapunovovy exponenty jsou důležité pro charakterizaci atraktoru nelineárního dynamického systému a jeho citlivost na počáteční podmínky. Jinými slovy, Ljapunovovy exponenty nám říkají, kdy je systém chaotický. V této práci ...