Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení 

   Author: Alexandr Zemek; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cílem této práce je vytvořit model strojového učení, který bude schopen predikovat rychlosti segmentů cyklistických tras v Praze a okolí. Model je trénován na datovém souboru složeném z GPS záznamů cyklistických tras a ...