Now showing items 1-1 of 1

  • Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí 

   Author: Albert Möhwald; Supervisor: Jeníček Tomáš; Opponent: Mishkin Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Denní a noční změny vzhledu obrázků jsou řešeny uměle naučenou augmentací dat. Konvoluční neuronové sítě (CNN) jsou jednou z nejmodernějších technik pro vizuální vyhledávání. Nicméně, výkon hlubokých neuronových sítí je ...