Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci 

   Author: Adrián Pitoňák; Supervisor: Straka Zdeněk; Opponent: Noel Jean-Paul
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cieľom tejto práce je natrénovať neurónovú sieť založenú na prediktívnom kódovaní, ktorá je schponá reprezentovať peripersonálny priestor, učením z obrázkov a taktilných senzorov. Neurónová sieť PreCNet, určená na predickiu ...
  • Systém sledování očních pohybů založený na neuronových sítích 

   Author: Adrián Pitoňák; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Klempíř Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cieľom tejto práce je vytvoriť framework na trénovanie modelov pre sledovanie očných pohybov. Pred vytvorením samotného frameworku prebehla rozsiahla analýza metód používaných na túto úlohu. Práca rieši časť úlohy pomocou ...