Now showing items 1-20 of 390

  • 2D kapacitní senzor zatížení s textilní strukturou 

   Author: Hofman Jan; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Neruda Marek
   Obsahem této bakalářské práce je navržení tlakového senzoru s textilní strukturou. Lze ho využít například ve zdravotnictví (detektor proleženin, měření tlaku, teploty) dále v oděvním průmyslu (sportovní obleky s přístrojovou ...
  • 2R regenerace optického signálu na bázi nelineárního vlákna 

   Author: Pilík Tomáš; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • 3D tiskárna s možností výměny tiskových hlav 

   Author: Khalafyan Evgeny; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Horáček Jan
   Náplní této bakalářské práce je problematika 3D tisku. Budou zde stručně uvedený možnosti realizace tiskáren, metody 3D tisku a materiály které se používají pro tištěni. Cílem práce je realizace funkční tiskárny na zakladě ...
  • Adaptace systému rozpoznávání řeči na jednoho řečníka 

   Author: Borský Michal; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní komunikace s více přístupovými rádiovými technologiemi pro ultra-spolehlivý Internet věcí 

   Author: Vojtěch Hauser; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Švub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Budoucnost Internetu je spojena s vizí vytvoření nové umělé skutečnosti šikovně provázané s každodenníhm životem. Všudepřítomné inteligence, se kterou bude možné vstupovat do interakcí, které se bude možné dotknout a na ...
  • Akademická základnová stanice mobilní sítě 

   Author: Aziz Zagroz; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Mazálek Antonín
   Diplomová práce popisuje připojení vzdálené základnové stanice sítě GSM, jež je umístěná na pracovišti ČVUT-FEL v Praze, k výzkumné mobilní síti vybudované na univerzitě Satakunta v Pori, (Finsko) prostřednictvím Internetu. ...
  • Akusticka a vizuální informace o příchozím hovoru 

   Author: Boháč Miroslav; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Konopka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alokace výpočetních a komunikačních prostředků pro Mobile Edge Computing s paralelním zpracováním 

   Author: Martina Matějková; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hudousek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Mobilní sítě páté generace (5G) přináší množství nových užití a aplikací s přísnými požadavky na latence. "Mobile Edge Computing" (MEC) jakožto nový koncept, který podporuje přenos výpočetně náročných úloh na okraj mobilní ...
  • Analogová VoIP brána s pokročilými audio kodeky 

   Author: Roztočil Vojtěch; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je návrh a následná realizace analogové brány pro VoIP, která nabízí oproti dostupným podobným řešením pokročilé širokopásmé kodeky pro přenos hlasu. Celé řešení je modulární s použitím volně dostupných ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Analýza a měření přenosu LTE vláknovou optikou 

   Author: Volkov Nikolay; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Baručák Dalibor
   Náplní této bakalářské práce je problematika analýzy a měření přenosu LTE vláknovou optikou. Teoretický úvod práce je věnován popisu fyzické vrstvy, elektrické a optické části RoF systému a úvodu do technologie LTE. Cílem ...
  • Analýza a návrh zlepšení podmínek liberalizovaného telekomunikačního trhu Republiky Uzbekistán 

   Author: Khalikov Visadi; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza dat z mobilní sítě 

   Author: Blagodárný David; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů ...
  • Analýza EMC biologických objektů 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Vondrák Miroslav; Opponent: Steinmetz Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kvalitativních parametrů v IP sítích 

   Author: Phan Huu Trí; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Analýza nežádaného provozu mobilního telefonu 

   Author: Jan Moravec; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá komunikační bezpečností mobilních telefonů na operačním systému Android. Byly analyzovány metody záchyty síťové komunikace a popsáno pro jaké případy je vhodně použít danou metodu. Dále byl uveden přehled ...
  • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

   Author: Lytvyn Ivan; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...
  • Analýza pokrytí zadaného území signálem pro technologii RTLS v pásmu 2,45 GHz 

   Author: Cihlář Martin; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Kypus Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti 

   Author: Rindt Jan; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním ...
  • Analýza vlivu rušení na přenosové parametry IPTV 

   Author: Bernard Pavel; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)