Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza optických tras metodou OTDR a její zpracování v Matlabu 

   Author: Lytvyn Ivan; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou OTDR pro analýzu optických tras a vláken a tvorbou aplikace v prostředí Matlab pro analýzu tras a automatickou detekci jednotlivých prvků na ní. Pokusné měření byly provedeny ...
  • Domácí meteostanice z přípravku Digilent Nexys 4 

   Author: Gregar Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací domácí meteostanice s využitím přípravku Digilent Nexys4 naprogramovaného v jazyce VHDL. K tomuto přípravku jsou připojeny externí senzory pro snímání teploty a relativní ...
  • Ethernetové rozhraní na přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Author: Gregar Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací obsluhy rozhraní Ethernet prípravku Digilent Nexys4 pomocí jazyka VHDL. V práci jsou uvedeny možnosti ovládání tohoto rozhraní pomocí ruzných dostupných modulu a IP ...
  • Generování tónů a využití audio výstupu přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Author: Anděra Jiří; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá obsluhou přípravku Digilent Nexys4, vhodným popisem jeho vnitřních i vnějších částí. Zahrnut je popis řešení vnitřních částí jako je segmentový displej, generování tónů, obsluha mikrofonu, SD ...
  • Komunikace pomocí osvětlovacích elektroluminiscenčních diod 

   Author: Ondra Jan; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikační systémy pro realizaci datových přenosů v elektroenergetice 

   Author: Tomšů Jaroslav; Supervisor: Jareš Petr; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lokální optická síť s využitím plastových vláken 

   Author: Hladík Jiří; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody spojování optických vláken a jejich parametry 

   Author: Filipová Jana; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Napájení uzlů sítě pomocí účastnických přípojek xDSL 

   Author: Engler Lukáš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace aplikace REST API v jazyce Java pro práci s databází PostgreSQL 

   Author: Horčička Serhij; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Chlumský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo navrhnout rozhraní webové aplikace pro konzumování dat poskytovaných různými státními orgány. Výsledná data se zobrazují na webovém portálu.
  • Návrh a realizace pracoviště pasivních optických přístupových sítí GPON 

   Author: Krnáč Milan; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Obsluha vstupních a výstupních periferií pomocí VHDL 

   Author: Pehnelt Tomáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pasivní optické sítě na bázi protokolu Ethernet 

   Author: Hrubeš Pavel; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní optické sítě nové generace 

   Author: Roztočil Otakar; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Program v Matlabu pro automatické vyhodnocování optických tras metodou OTDR 

   Author: Balek Tobiáš; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou optických tras pomocí optické reflektometrie OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) a zpracováním naměřených dat optickým reflektometrem. V rámci práce byl vytvořen program v ...
  • Přenos obrazové informace optickou přístupovou sítí GPON 

   Author: Fára Martin; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Realizace optického pojítka 

   Author: Bakala Břetislav; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace optického spoje volným prostorem pro kratší vzdálenosti 

   Author: Bakala Břetislav; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování metalických kabeláží vyšších kategorií 

   Author: Hajný Michal; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Testování triple play služeb v sítích GPON 

   Author: Hendrych Radomír; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Jareš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)