Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha 

   Author: Magdaléna Kůtová; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Lidský mozek je velmi komplexní struktura a některé jeho funkce jsou pro nás i nadále záhadou. Největší problém při jeho studiu je získávání dat, protože neinvazivní metody nejsou dostatečně silné, aby zaznamenaly aktivitu ...
  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací v EEG záznamech pacientů v epileptochirurgickém programu 

   Author: Jan Pavelka; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Vysokofrekvenční oscilace (HFO) jsou skupinou biomarkerů, které by mohly posloužit k analýze EEG záznamů podobně jako interiktální epileptiformní výboje (IED). Tématem práce je ověření hypotéz stratifikace pacientů na ...
  • Vliv psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence 

   Author: Adéla Atassi; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá vlivem psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence (HRV) u fobických osob. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stres a stresová reakce i metody používané pro měření jejich fyziologických ...