Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace firmware řídicí jednotky inzulinové pumpy 

   Author: Ondřej Skrla; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce se zaměřuje na to, jak osoby s diabetem mellitem 1. typu používají inzulinové pumpy a jaké problémy se při využívání pump vyskytují. Po prozkoumání problematiky je identifikován problém přechodu z injekcí na inzulinovou ...