Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace nových magnetických materialů při konstrukci senzorů elektrického proudu 

   Author: David Ježek; Supervisor: Grim Václav; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je ověřit možnost tvorby objektů z materiálů s příměsí feromagnetických částic za pomocí dvou typů 3D tisku a lití do formy. Dále určit vhodnost těchto materiálu pro konstrukci senzorů elektrického proudu. ...