Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení rychlosti šíření pulzní vlny invazivními a neinvazivními technikami 

   Author: Štěpán Hetych; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem a vyšetřením kardiovaskulárního systému, jehož onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Práce obsahuje popis základních hemodynamických parametrů se zaměřením na ...