Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace 12kompartmentového modelu hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG 

   Author: Matouš Soldát; Supervisor: Jiříček Stanislav; Opponent: Duspivová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Práce se zabývá návrhem a implementací 12kompartmentového modelu lidské hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG. Motivací práce je otestování vlastností 12kompartmentového modelu a možnost jeho využití v dalším výzkumu. Cílem práce ...