Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Hana Hladíková; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Práce se zabývá klasifikací osob do třídy zdravý/nemocný z pohledu roztroušené sklerózy. Jako parametry klasifikace jsou použity výsledky měření posturálního tremoru akcelerometrem na obou horních končetinách se zavřenýma ...
  • Zpracování signálů z akcelerometrických sensorů za účelem stanovení míry tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Martin Bučko; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cieľom práce je spracovanie signálov z gyroskopického senzoru za účelom stanovenia miery tremoru z výsledkov klinických meraní. Merania boli vykonané u zdravých ľudí a pacientov trpiacich sklerózou multiplex. Navrhnutím ...