Now showing items 1-6 of 6

  • Implementace firmware řídicí jednotky inzulinové pumpy 

   Author: Ondřej Skrla; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce se zaměřuje na to, jak osoby s diabetem mellitem 1. typu používají inzulinové pumpy a jaké problémy se při využívání pump vyskytují. Po prozkoumání problematiky je identifikován problém přechodu z injekcí na inzulinovou ...
  • Klasifikace tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Hana Hladíková; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Práce se zabývá klasifikací osob do třídy zdravý/nemocný z pohledu roztroušené sklerózy. Jako parametry klasifikace jsou použity výsledky měření posturálního tremoru akcelerometrem na obou horních končetinách se zavřenýma ...
  • Laboratorní výukový modul EKG 

   Author: Vafek Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Motorizovaná rehabilitační dlaha horní končetiny 

   Author: Michal Zelený; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Rehabilitace pacientů po mozkové příhodě se po ukončení jejich pobytu v léčebném zařízení přesouvá do domácího prostředí. Část rutinní práce terapeutů může být nahrazena pomocí rehabilitačních zařízení. Ukazuje se, že ...
  • Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Jakub Michalovič; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Posledné roky sa fototerapia čoraz viac stavia do popredia v liečení duševných chorôb. Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou hardvérového riešenia využívajúceho fototerapiu na liečebné účely. V teoriteckej časti ...
  • Zpracování signálů z akcelerometrických sensorů za účelem stanovení míry tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Martin Bučko; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cieľom práce je spracovanie signálov z gyroskopického senzoru za účelom stanovenia miery tremoru z výsledkov klinických meraní. Merania boli vykonané u zdravých ľudí a pacientov trpiacich sklerózou multiplex. Navrhnutím ...