Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení nestability iritační sítě pomocí intrakraniálního EEG 

   Author: Karolína Bendová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Chvojka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Iritační zóna je síť vzájemně propojených skupin asynchronně generujících interiktální (mezizáchvatovou) epileptiformní aktivitu. Typickou aktivitou pro iritační zónu jsou interiktální epileptiformní výboje (IED). Iritační ...
  • Inteligentní jednotka pro měření EEG na laboratorním hlodavci 

   Author: Jiří Cabicar; Supervisor: Chvojka Jan; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce se zabývá zefektivněním nahrávání elektrofyziologických dat z laboratorního hlodavce. V teoretické části je čtenář seznámen s nahráváním elektrické aktivity mozku (EEG) a celým procesem jeho dlouhodobého (chronického) ...