Now showing items 1-19 of 19

  • Alternatívne možnosti napájania mestských koľajových vozidiel (MKV) v Prahe a hodnotenie ekonomickej efektivity 

   Author: Sihlovec Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom tejto práce je obsiahnuť v prípadovej štúdii technickú a ekonomickú analýzu využitia alternatívnych zdrojov energie v mestskej koľajovej doprave v Prahe na konkrétnom type vozidla. Práca sa zaoberá technickou analýzou, ...
  • Analýza a optimalizace diagramu spotřeby u odběrného místa na hladině VN 

   Author: Vančura Jakub; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza inteligentních elektrických sítí 

   Author: Krebs Zbyněk; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza návratnosti investic do nízkoenergetických technologií pro historické objekty 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Economic evaluation of energy storage systems in RES utilities 

   Author: Moiseeva Ekaterina; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-02)
  • Efektivnost užití energie na výrobních linkách závodu Tyco Electronics EC Trutnov 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Moravec Michal; Opponent: Vastl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomika dopravy elektřiny 

   Author: Kulštejn Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ekonomiky dopravy elektřiny. Nejprve je popsán systém výroby a přenosu elektrické energie v České republice. Dále práce obsahuje popis všech nejdůležitějších subjektů vystupujících ...
  • Energetické využití inteligentních kabelů pro rodinný domek 

   Author: Zoulová Martina; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení investic v prostředí regulované distribuční společnosti 

   Author: Majzúnová Michaela; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vastl Jaromír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomickej efektívnosti investičných akcií regulovanej distribučnej spoločnosti. Teoretická časť je zameraná na reguláciu obecne, cenovú reguláciu a jej realizáciu v oblasti ...
  • Jaderné zdroje a jejich úloha v ČR 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimální zásobování rodinného domu energií 

   Author: Matěj Štěpánek; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje energie pro rodinný dům. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny formy energie v rodinném domě, energetická bilance rodinného domu, ...
  • Parametry transformátorů vn/nn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Parametry transformátorů vvn/vn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Hrubý Tomáš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Parametry venkovních a kabelových vedení a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Rekonstrukce elektrické části podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Lžičař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na technický návrh a ekonomické vyhodnocení úpravy elektrického napájení podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice. Důvodem úpravy je možná úspora na množství nakupované elektřiny pomocí ...
  • Systémové služby v elektroenergetice 

   Author: Vincenc Ladislav; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Koďousek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Grecman Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Hejč Aleš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Burda Michal; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zásobováním energií staršího rodinného domu v rekonstrukci se současnými legislativními podmínkami a dotačními možnostmi. Nejdříve jsou stanoveny energetické potřeby rodinného domu, jako tepelné ...