Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v České republice 

   Author: Barbora Kopalová; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá podporami obnovitelných zdrojů v České republice. Teoretická část shrnuje enviromentální politiku v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie, její vývoj a současný ...
  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v Evropě 

   Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší ekonomických podpor pro obnovitelné zdroje elektrické energie v Evropské unii. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části jsou uvedeny mezinárodní cíle, důvody a dohody ...
  • Ekonomika obnovitelnlých zdrojů energie 

   Author: Lenka Bothata Godfrey; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

   Author: Sedlák Petr; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...
  • Mnohostranné efekty a transakční náklady FVE 

   Author: Alina Demchenko; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Honzík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá klasifikací mnohostranných efektů obnovitelných zdrojů energie a popisem transakčních nákladů vznikajících při pořízení fotovoltaického systému pomocí dotazníkového šetření. Práce vyjmenovává a ...
  • Možnosti implementace "smart technologií" do existujících objektů pro bydlení 

   Author: Boháč Kryštof; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   První část této práce se věnuje rešerši smart technologií aplikovatelných do rodinných domů, jejich základním funkcím a potenciálu k úsporám. Dále se snaží na modelovém objektu v podobě rodinného domu ilustrovat možnosti, ...
  • Obchodování na trhu s elektřinou v České republice 

   Author: Palanský Michal; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace nákladů na energie pro polyfunkční objekt 

   Author: Košut David; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je zmapovat současné technologie v oblasti přeměny forem energie a možnosti zásobování objektu energiemi. Dále na praktickém příkladu vymodelovat systémy zásobující objekt energiemi. V rámci modelu ověřit ...
  • Pohotovostní spotřeba energie (standby) elektrospotřebičů 

   Author: Dubravský Radek; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Situační analýza firmy Philips 

   Author: Bečka Václav; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Spotřeba energie domácích elektrospotřebičů na energetickém štítku 

   Author: Blažej Lukáš; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Udržitelné investice v dopravě 

   Author: Ondřej Tichý; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Smejkal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje udržitelným investicím do dopravy splňujícím kritéria evropské taxonomie pro udržitelné investice. První část práce je věnována úvodu do problematiky dopravy a udržitelných investic. Je zde ...