Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza inteligentních elektrických sítí 

   Author: Krebs Zbyněk; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cost of electrical energy in complex energy system 

   Author: Doroshenko Alexandr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
   Wind power is the most developing area in the Kazakhstan renewable energy market, but there are a lot of limitations on its integration into power system, including balancing activities. The main idea is to locally balance ...
  • Efficiency estimation of industrial equipment in ore-dressing and processing enterprise 

   Author: Olga Bolotnikova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   The object of study is the Aikhal mining and processing plant. This enterprise is characterized by high-energy intensity and, in accordance with the legislation of the Russian Federation, requires energy audit inspections. ...
  • Ekologická topiva - peletky 

   Author: Kulda Karel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická efektivita a potenciál nových decentrálních energetických zdrojů 

   Author: Němec Miloš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Beneš Martin
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou efektivitou a potenciálem nových decentralizovaných zdrojů energie využívajících obnovitelné zdroje. V prvním bodě je nejprve analyzována současná energetická legislativa a Státní ...
  • Ekonomická efektivnost ukládání energie do vodíku pomocí katalyzátoru z karbidu wolframu 

   Author: Ivan Grinikov; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   In this thesis, cubic tungsten carbide was studied: methods of its synthesis (possible and used), its application in energy storage through electrolysis, other possible ways of energy storage, as well as the economic ...
  • Ekonomická efektivnost výroby elektřiny z moderních vodních zdrojů 

   Author: Šárpataky Samuel; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cieľom mojej diplomovej práce bolo charakterizovať typy vodných turbín od ich počiatkov v histórii až po súčasnosť. Následne charakterizovať technológiu turbíny SETUR doc. Sedláčka a vytvoriť návrh tejto turbíny pre rodinný ...
  • Ekonomická efektivnost zavádění "SMART Metering" v podmínkách ČR 

   Author: Misirača Boriša; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ekonomika nových jaderných zdrojů 

   Author: Nejedlý Miroslav; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetická bilance ČR ve vztahu k ekonomické efektivnosti zdrojů 

   Author: Němec Miloš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Finanční ukazatele distribučních energetických firem 

   Author: Horák Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Liberalizovaný trh s plynem 

   Author: Blažek Pavel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Fajman Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Marketing v energetice 

   Author: Dubakova Anna; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vinklerová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Motivace investorů k budování nového jaderného zdroje za podmínek současného trhu 

   Author: Štván Vítězslav; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Adamec Marek
   Obsahem této diplomové práce je širší pohled na podporu nových jaderných zdrojů na území Evropské unie, podložený výpočty ekonomické návratnosti jednotlivých variant. Díky vysokým investičním i provozním nákladům a velmi ...
  • Návratnost projektu bioplynové stanice 

   Author: Hrabal Michal; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nové trendy v marketingu s využitím informačních technologií 

   Author: Holan Vladimír; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchodování na devizovém trhu 

   Author: Sedláček Vadim; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Kratochvíl Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání ekonomické efektivnosti investice do uhelné a jaderné elektrárny 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   Cílem této práce je srovnat uhelné a jaderné zdroje z hlediska investičního rozhodování a pokusit se zařadit tento typ zdrojů do kontextu současné situace v energetice. Obsahem první části mojí práce je stručný popis a ...
  • Problematika závislosti České republiky na importu energie 

   Author: Hejzlar Filip; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   Bakalářská práce podrobuje analýze získávání a spotřebu zdrojů v České republice a na základě těchto analýz určuje míru závislosti ČR na importu energetických zdrojů a predikuje její budoucí vývoj. V práci jsou popsány ...