Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětný vliv moderních osvětlovacích soustav na elektrickou síť 

   Author: Zeifart Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Gavlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tématem této práce je popis standardně používaných definic účiníku a jejich rozšíření o efekt vyšších harmonických složek proudu a napětí, které mají vliv na celkový skutečný účiník. Tento jev je demonstrován na měření ...