Now showing items 1-1 of 1

  • Nevyužitý hydropotenciál v ČR a energetické využití vodních zdymadel. 

   Author: Zbyněk Svoboda; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou možností zvyšování využití hydroenergetického potenciálu již využívaných velkých vodních toků. První část je zaměřena na analýzu celkového stavu využití hydropotenciálu v ČR se zaměřením ...