Now showing items 1-1 of 1

    • Přeskokové charakteristiky izolátorů při umělém znečištění 

      Author: Zárybnický Jiří; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu znečištění na povrchu izolátoru na jeho výkon. První část je zaměřena na obecný popis, rozdělení izolátorů používaných pro venkovní vedení vysokého napětí a na oblast ...