Now showing items 1-20 of 28

  • Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly 

   Author: Závora Ferdinand; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány ...
  • Bateriové systémy skladování energie v distribuční soustavě 

   Author: Tigran Avakyan; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o základech systému akumulace energie do bateriových úložišť (BESS) připojených k distribuční síti (DN), také popisuje jaké jsou výhody, základní technické řešení (komponenty a topologie), aplikace ...
  • ČOV s energetickým využitím bioplynu 

   Author: Novák Václav; Supervisor: Barkman Robert; Opponent: Vybíralík František
   Obsahem této diplomové práce s názvem "ČOV s energetickým využitím bioplynu" je návrh elektrického zařízení čistírny odpadních vod s energetickým využitím bioplynu včetně popisu technologie této aplikace. První část práce ...
  • Decentralizace výroby elektřiny v distribučních sítích 

   Author: Issakar Karim Abdul; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Produkce energie z vodních zdrojů je pravděpodobně jednou z nejstarších technik výroby elektřiny vůbec. Z obnovitelných zdrojů jsou tyto zdroje navíc v Evropě největší. V elektrických distribučních sítích je většina ...
  • Integrace malých fotovoltaických elektráren do distribuční sítě 

   Author: Aydin Nabiyev; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Výzkum provedený v této diplomové práci se týká integrace malých fotovoltaických elektráren, jako jsou venkovské střešní fotovoltaické panely, do rozvodné sítě nízkého napětí 0,4 kV. Výše uvedený systém jsme zkoumali při ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v ČR 

   Author: Černý Vlastimil; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
   V této práci se věnuji kogeneračním jednotkám a jejich možnému využití pro reálné nasazení. Primárně se zaměřím na pístové kogenerační jednotky. Jedná se o malé zdroje o výkonech desítek až stovek kilowatt. V teoretickému ...
  • Měření napětí a proudů v moderních vysokonapěťových rozvodnách 

   Author: Serikbayev Dias; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je měření proudů a napětí v moderních rozvodnách vysokého napětí, obecné informace o vysokonapěťových rozvodnách a systémy měření v těchto stanicích. Dále pak popis běžných přístrojových transformátorů ...
  • Model transformátoru přenosové soustavy pro spínací přechodné jevy 

   Author: Šindelářová Lucie; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je poukázat na nutnost použití různých modelů transformátoru pro různé účely. V teoretické části si ukážeme základní principy modelování transformátoru. V praktické části vytvoříme magnetizační charakteristiku ...
  • Napěťová stabilita v elektrizačních soustavách 

   Author: Khdr Farhad Khalil; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh elektroinstalace bytového domu 

   Author: Konečný David; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Diplomová práce je zaměřená na návrh elektroinstalace bytového domu. Obsahem první části práce jsou obecné zásady pro návrh nízkonapěťových rozvodů. V další části je popsána vnější a vnitřní ochrana před atmosférickým ...
  • Návrh přeměny zauzlené, radiálně provozované sítě NN na mřížovou síť s prvky "chytré sítě" 

   Author: Valenta Lubomír; Supervisor: Hejhal Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se ve své první části zabývá topologiemi distribučních sítí na úrovni nízkého napětí, důraz je zde kladen především na mřížové sítě, jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce nastiňuje problematiku "chytrých" ...
  • Návrh rozvodny 110kV 

   Author: Kollert Petr; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh venkovní transformovny 110/22 kV - část 110 kV 

   Author: Bárta Tomáš; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem transformační stanice 110/22 kV. Práce vychází z projektu na obnovu stanice TR Příbram Brod, jejíž vybavení je na hraně technické životnosti a pro zabezpečení dodávky elektrické ...
  • Návrh změny provozu distribuční soustavy 110 kV 

   Author: Hurt Libor; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Berman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obnovitelné zdroje v reálném provozu 

   Author: Bauer Michal; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Online monitoring ampacity přenosových linek 

   Author: Pražák Petr; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tento projekt se zabývá problematikou sledování ampacity přenosových linek. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky ampacity a možností jejího sledování. Cílem praktické části práce je návrh zařízení vhodného pro ...
  • Problematika kvality elektřiny v distribuční síti při připojení obnovitelného zdroje 

   Author: Ayisha Firoz Babu; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Zvýšené povědomí o životním prostředí podpořilo využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativních zdrojů pro výrobu čisté a zelené energie. Větrná energie je v posledních letech významnou obnovitelnou energií.V ...
  • Připojení výrobny elektřiny k distribuční síti 

   Author: Hájek Václav; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Cimbolinec Ivan
   Práce se zabývá připojením výroben elektrické energie k distribuční síti a legislativou s tím spojenou. Obsahuje také základní rozdělení a princip funkce výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
  • Rozvoj přenosových linek vysokého napětí 

   Author: Khudhur Dana Bahram; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Řízení a provoz FACTS zařízení v přenosových a distribučních soustavách 

   Author: Solenov Nikolai; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se primárně zabývá problematikou aktuálně používaných FACTS zařízení a zpracováním analýzy celosvětových referenci použití FACTS zařízení v přenosových soustavách, průmyslů a distribučních sítích. V ...