Now showing items 1-1 of 1

    • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v elektroenergetických soustavách 

      Author: Vlach Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
      Tato diplomová práce se zabývá studiem kombinované výroby elektrické energie a tepla s akumulací spojené s poskytováním podpůrných služeb. Výstupem práce je technické a ekonomické zhodnocení jednotlivých variant poskytování ...