Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh přeměny zauzlené, radiálně provozované sítě NN na mřížovou síť s prvky "chytré sítě" 

   Author: Valenta Lubomír; Supervisor: Hejhal Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se ve své první části zabývá topologiemi distribučních sítí na úrovni nízkého napětí, důraz je zde kladen především na mřížové sítě, jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce nastiňuje problematiku "chytrých" ...