Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mikrokogenerační jednotky pro rodinný dům 

   Author: Vít Ondřej; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Bureš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky pro rodinný dům. V první části práce jsou zpracovány základní teoretické poznatky týkající se problematiky kogeneračních jednotek a dále jsou v této části práce popsány ...