Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza fotometrických údajů svítidel 

      Author: Vácha Milan; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
      Diplomová práce se zabývá programy pro zpracování fotometrických údajů, přepočet fotometrických údajů mezi soustavami fotometrických rovin a systémem klasifikace svítidel LCS. Jedná se o práci převážně praktického charakteru, ...